O mnie

Jestem certyfikowaną coach z wieloletnim doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji, zarządzania różnorodnością oraz wsparcia psychologicznego osób LGBT oraz osób seropozytywnych.


Ukończyłam kulturoznawstwo ze specjalnością religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem absolwentką podyplomowych Gender Studies na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Prawa i Wolności Człowieka organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Jestem współzałożycielką  Fundacji na Rzecz Różnorodności Polistrefa, którą zarządzam. Realizuję również projekty dotyczące dyskryminacji i wykluczenia społecznego, prowadzę treningi antydyskryminacyjne oraz warsztaty profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Coacha. Stale się rozwijam i podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach oraz superwizję indywidualną i grupową. Zmierzam ku akredytacji w Izbie Coachingu.

Ważniejsze szkolenia, w których brałam udział:

  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopień)
  • Psychologia dla coachów
  • Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha
  • Akademia Terapii Ekspresyjnych i Technik Relaksacyjnych
  • Racjonalna Terapia Zachowania (warsztat doskonalący)
  • Racjonalna Terapia Zachowania (poziom podstawowy)
  • Zdrowie psychiczne osób żyjących z HIV
  • Wsparcie osób żyjących z HIV/AIDS: społeczne, indywidualne, grupy wsparcia
  • Specjalistyczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii.

Prywatnie…

Kocham podróże, spontaniczne i niezorganizowane, dalekie i całkiem bliskie. Fotografuję, czytam, od czasu do czasu leniuchuję.

Jestem matką dorosłego syna i współlokatorką dwóch kotów, które, wiadomo, rządzą :-)

Chcę otrzymywać newsletter.